בוכנה במנוע הרכב

הסירטון של הבוכנה מציג את הפעולה של המתזי שמן לצילינדר והרינגים במנוע.
תפקידם של הרינגים היא לגרף את השמן שמותז במעלה הבוכנה כלפי מטה להקטנת החיכוך והגברת האטימה בעזרת השמן.
כאשר המתזים סתומים ולא מרססים שמן עקב פיח או בוצה בשמן וסתימה של המתזים, הרינגים נסתמים כיוון שלא מגיע שמן למערכת השימון של הרינגים.
הטיפול של EDT פורץ את הסתימות ומאפשר לשמן להגיע לכל נקודות השימון במנוע כולל לרינגים.